Vores tilbud er en del af Ungdomsskolens bekendtgørelse om heltidsundervisning. Vi har pt. 21 elever i aldersgruppen fra 14-18 år i vores tilbud.

 

Det er et tilbud for elever, der indenfor max to år skal gennemføre deres 9. klasses afgangsprøve, og som ikke kan gennemføre undervisning på en almindelig skole. Vi henvender os hovedsageligt til normaltbegavede unge i 8., 9. og 10. årgang, der har sociale eller psykiske vanskeligheder, og derfor har gavn af et trygt miljø. Undervisningen foregår på elevens niveau, og der vil være forskellige individuelle hjælpemidler til de elever, der har behov for det. Der vil også for nogle elever være mulighed for at gennemføre eksamen på særlige vilkår, som kan være længere tid, højtlæsning, elektroniske hjælpemidler el. lign.

 

Der er et stor fokus på trivsel, og det sociale og pædagogiske miljø har høj prioritet. Undervisningen er tilrettelagt med meget dialog og variation, og der er prioritet en ugentlig dag til ”krop og sind”, hvor eleverne får andre input end faglige. Der er afsat tid i dit skema til at være kontaktperson for en gruppe af elever, hvor eleven kan drøfte dagligdagsudfordringer og mål - både personligt og fagligt.

 

Se folderen her