79965690 // ung@vejen.dk

Principper

Principper for Ungdomsskolens aktiviteter 

Vi er, hvor de unge er!

 

Vejen Ungdomsskole tilbyder aktiviteter for unge fra 7.kl. til og med 25 år. Vores unge har de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling gennem et autentisk og involverende miljø. Der er positive relationer med og mellem de unge i et gensidigt og forpligtigende samarbejde. Målet med vores aktiviteter er at styrke de unges dannelse, trivsel og læring.

 

”Tro på det!”

Vi vil som Ungdomsskole være en aktiv samarbejdspartner i at skabe nye og relevante tilbud med de unge, på tværs af kommunens afdelinger, folkeskolerne, vores unge, de lokale foreninger, erhvervslivet og andre samarbejdspartnere, for at sikre, at vi er et attraktivt og autentisk alternativ.

 

”Brænd for det du vil!”

Vi arbejder med en helhedsorienteret indsats og vores aktiviteter kan integreres med de øvrige tilbud i kommunen, så vi er med til at sammenskrabe helheden i de indsatser hvor der er behov.

 

”Bedst sammen”

Vi tilstræber, at vores aktiviteter ikke kun er rettet imod bestemte grupper af unge, men mod alle unge. Vi kan derfor undgå, at eventuelle udsatte unge sættes i bås, og samtidig kan de udsatte unge drage nytte af andre unges livsverden, engagement og ressourcer.

 

”Den der ser den, har den”

Vi ansætter vores kollegaer ud fra deres personlige kompetencer, værdier og menneskesyn. Tolerance og respekt for forskellighed er i højsædet, både i ord og i handling. Vi har en tydelig forventning til vores kollegaer om at være gode rollemodeller og gode ambassadører for Ungdomsskolen.