79965690 // ung@vejen.dk

Heltidsundervisning

Heltidsundervisning på ungdomsskoler

 

Elever på en ungdomsskole, der tilbyder heltidsundervisning, kan gå til folkeskolens prøver. Hvis ungdomsskolen ikke holder folkeskolens prøver, kan eleverne aflægge prøve som privatister. For mere information herom henvises til siden om at aflægge prøve som privatister.

Ungdomsskoler, der underviser elever på 8., 9. og/eller 10. klassetrin i et heltidstilbud og ikke holder folkeskolens prøver fra og med det følgende skoleår, skal senest den 15. juni hvert år informere Kontor for Prøver, Eksamen og Test om det.

 

Enkeltfag og udtræksfag

Elever, som undervises i enkelte prøvefag på en ungdomsskole, kan tilmeldes til folkeskolens prøver i de pågældende fag. Enkeltfag er ikke en del af de bundne prøver, og der laves ikke udtræk i enkeltfag.
Ungdomsskoleelever, der følger en prøveforberedende undervisning, bestemmer således selv, om de vil aflægge prøve i et udtræksfag uafhængigt af, om faget udtrækkes til prøve.

Eleverne kan få enkeltfag fra ungdomsskolen på deres prøvebevis. Læs mere om bevis.

 

Prøver i 8. klasse på en ungdomsskole

Prøverne i håndværk og design og madkundskab kan aflægges efter afsluttet undervisning i 8. klasse. Dette forudsætter, at ungdomsskolens leder vurderer, at prøvekravene opfyldes.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen § 9 og § 15.