79965690 // ung@vejen.dk

Vores 7 karaktertræk

Vores 7 karaktertræk 

 

I Ungvejen tror vi på, at menneskets indsats og arbejde betyder endnu mere for succes end talent gør. Derfor arbejder vi med personlige og sociale kompetencer og det gør vi ved hjælp af de 7 karaktertræk. Der er ikke tale om medfødte talenter, men styrker og kompetencer der er under udvikling hele livet og som alle kan lære. I arbejdet med de 7 karaktertræk er fokus på, hvilke kompetencer eleverne særligt besidder indenfor karaktertrækkene, og på hvordan de kan bruge deres styrker endnu mere.

 

Arbejdet med de syv karaktertræk danner rammen for et fælles sprog om sociale og personlige kompetencer.

 

Vi husker de 7 karaktertræk som SEVSTON – vores ”seven stones” og arbejder systematisk med at udvikle de faglige, personlige og sociale kompetencer med ét formål for øje; at give den unge mulighed for på individplan at vælge et godt liv med trivsel og uddannelse – på samfundsniveau et godt liv som nydende og ydende borgere. 

 

De syv karaktertræk kan indledningsvis være komplekse og abstrakte at forstå for eleverne. For at imødekomme dette er hvert karaktertræk udstyret med en lille ”huskesætning”, og det er primært dén, eleverne skal forholde sig til:

 

1. Selvkontrol: Tæl til ti - At have selvdisciplin og at kunne kontrollere egne følelser og reaktioner.

 

2. Engagement: Brænd for det du vil - At deltage aktivt, tage initiativ og udvise energi.

 

3. Vedholdenhed: Giv aldrig op -  At blive ved, når noget er svært og at komme videre, når man sidder fast.

 

4. Social intelligens: Bedst sammen - At aflæse og navigere i andre menneskers følelser og motiver.

 

5. Taknemmelighed: Bare sig tak - At værdsætte oplevelser, erfaringer og andres handlinger.

 

6. Optimisme: Tro på det - At forvente det bedste i enhver situation og arbejde inden for den forventning.

 

7. Nysgerrighed: Prøv, se og lær - At være sulten efter at opleve og forstå stadig mere af verden.